0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

To nie był rozkaz, to był list otwarty generała von Trotha skierowany do ludu Herero. Jeden z odpisów znajduje się w archiwum narodowym w Botswanie, jest wykorzystany na stronie https://de.wikipedia.org/wiki/Lothar_von_Trotha – oceńcie sami czy to jest rozkaz eksterminacji.

(Moje kulawe tłumaczenie:)

Ja, wielki generał niemieckich żołnierzy, kieruję ten list do ludu Herero. Herero już nie są niemieckimi poddanymi. Oni mordowali i kradli, obcinali rannym żołnierzom uszy, nosy i inne części ciała, a teraz nie chcą już więcej walczyć bo są tchórzami. Ja powiadam ludowi Herero: każdy, kto wyda moim stacjom któregoś z kapitanów (przywódców Herero_ otrzyma 1000 marek, a ten kto wyda Samuela Maharero otrzyma 5000 marek. Ale lud Herero musi kraj opuścić.
Jeżeli ten lud tego nie zrobi, to z dużą surowością go do tego zmuszę. W niemieckich granicach każdy Herero – z karabinem lub bez, z bydłem lub bez – zostanie zastrzelony, nie będę już więcej przyjmował kobiet i dzieci, będę je wypędzał na powrót do ich ludu lub każę do nich strzelać. To są moje słowa do ludu Herero.
Wielki generał potężnego niemieckiego cesarza

Te rozporządzenie ma być w czasie apelów odczytane żołnierzom, dodatkowo nalezy żołnierzy powiadomić o tym, że także oddział który złapie jednego z kapitanów otrzyma nagrodę a strzelanie do kobiet i dzieci należy rozumieć tak, że ma się strzelać nad nimi aby ich zmusić do ucieczki. Przyjmuję, że te rozporządzenie doprowadzi do tego, że nie będzie się już brało mężczyzn do niewoli, ale nie przerodzi się w okrucieństwa wobec kobiet i dzieci. One już będą uciekać gdy się nad nimi dwa razy strzeli. Wojsko nie zapomni o dobrym imieniu niemieckiego żołnierza.

(koniec tłumaczenia)

Ten list został napisany w październiku 1904 roku.
W styczniu 1904 roku Herero rozpoczęli powstanie, czyli napadali farmy i mordowali kolonistów. W maju von Trotha został wzsłany do Afryki, w sierpniu Herero przegrali bitwę pod Waterberg i uciekali przez pustynię do Anglików, którzy przywódcy powstania (Samuelowi Maharero) i tysiącowi jego żołnierzy udzielili azylu.

Obozy koncentracyjne były, zginęło w nich do 3000 więźniów.

https://en.wikipedia.org/wiki/Shark_Island_Concentration_Camp

Zorganizowane były one na wzór angielskich obozów dla burskiej ludności cywilnej w których zginęło do 30000 więźniów

https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_burska

Print Friendly